page_banner

Önümler

Natriý dodekil benzol sulfanaty

Gysga düşündiriş:

Himiki düzümi: Natriý dodekil benzol sulfanaty

KESEL NOOK: 25155-30-0

Molekulýar formula : R-C6H4-SO3Na (R = C10-C13)

Molekulýar agram: 340-352


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Himiki düzümi: Natriý dodekil benzol sulfanaty
KESEL NOOK: 25155-30-0
Molekulýar formula : R-C6H4-SO3Na (R = C10-C13)
Molekulýar agram: 340-352

Hil görkezijisi

Spec.

Type-60

Type-70

Type-80

Type-85

Işjeň madda mazmuny 60±2% 70±2% 80±2% 85±2%
Görnüşiniň dykyzlygy, g / ml 0.18 0.18 0.18 0.18
Water mazmuny 5% 5% 5% 5%
PH bahasy (1% suw çözgüdi) 7.0-115
Daş görnüşi we granulikasy Ak ýa-da açyk sary suwuk tozan bölejikleri 20-80 mesh

Öndürijilik we ulanmak

Natriý çyzykly alkil benzol sulfanaty iň möhüm we iň köp ulanylýan anion surfaktantdyr.Anioniki surfaktantlary çyglamak, aralaşmak, emulsiýa etmek, dargatmak, utgaşdyrmak, köpüklemek we zyýansyzlandyrmak ýaly aýratynlyklara eýedir.Sintetiki ýuwujy poroşok, suwuk ýuwujy serişde we raýat ýuwujy önümler üçin beýleki esasy çig mal bilen enjamlaşdyrylandyr.Senagatda, oba hojalygynda we beýleki ugurlarda amaly goşundylar bar.Metaly gaýtadan işlemekde metal arassalaýjy serişde, magdançylyk pudagynda flotasiýa serişdesi, dökün senagatynda torta garşy serişde we agrohimiýa emulsiýasy hökmünde ulanylýar.Gurluşyk materiallary pudagynda sement goşundysy we nebit pudagynda buraw himiýasy hökmünde ulanylýar.

Aýratynlyklary

Poroşok natriý alkilbenzol sulfanaty soňky ýyllarda öndürilen täze önüm.Suwuk natriý alkilbenzol sulfanaty bilen deňeşdirilende, poroşok natriý alkilbenzol sulfanaty ulanmak diňe bir amatly däl, gaplama çykdajylaryny arzanlatmak bilen çäklenmän, ýokary işjeňlik öndürmäge ukyply Super konsentrirlenen ýuwujy tozany täze tozan önümleriniň dürli mukdary bilen garyşdyryp, önümçiligi aňsatlaşdyrýar.Poroşok önümindäki anion işjeň maddalaryň mazmunyny ep-esli artdyryp biljekdigi sebäpli, önümi dürli ugurlarda has giňden ulanyp bolýar we öndürijiligi ep-esli ýokarlanýar.

Gaplamak, saklamak we daşamak

10 kg ýa-da 12.5kg dokalan halta plastik halta bilen örtülen, otag temperaturasynda ýagtylykdan uzakda saklanýar, saklanyş möhleti bir ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň