page_banner

Önümler

Bölünýän agent MFNatriý Lauril sulfat

Gysga düşündiriş:

Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dispersiýa üçin ulanylýan boýag boýaglary üweýji we dargadyjy serişdeler we täjirleşdirme üçin doldurgyçlar, şeýle hem köl öndürmekde dargadyjy serişdeler hökmünde ulanylýar.Çap etmek we boýamak pudagy, esasan, boýag boýagynyň asma pad reňkini boýamak, kislotany boýamak we dispersiýa reňklemek we ereýän çüý boýaglaryny boýamak üçin ulanylýar.Kauçuk senagatynda lateksiň stabilizatory we deri pudagynda deri aşgarlaýjy enjam hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Himiki düzümi: Metil naftalin sulfanat formaldegid kondensaty
KESEL NOOK: 9084-06-4
Molekulýar formula 23 C23H18O6S2Na2

Hil görkezijisi

Daş görnüşi Goňur gara poroşok
Dispersiýa Standart bilen deňeşdirilende ≥95%
Gaty mazmun 91%
PH bahasy (1% suw çözgüdi) 7.0-9.0
Suwuň düzümi ≤9.0%
Eräp bolmaýan mazmun %, ≤ ≤0.05
Natriý sulfatyň düzümi ≤5.0

Öndürijilik we ulanmak

Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dispersiýa üçin ulanylýan boýag boýaglary üweýji we dargadyjy serişdeler we täjirleşdirme üçin doldurgyçlar, şeýle hem köl öndürmekde dargadyjy serişdeler hökmünde ulanylýar.Çap etmek we boýamak pudagy, esasan, boýag boýagynyň asma pad reňkini boýamak, kislotany boýamak we dispersiýa reňklemek we ereýän çüý boýaglaryny boýamak üçin ulanylýar.Kauçuk senagatynda lateksiň stabilizatory we deri pudagynda deri aşgarlaýjy enjam hökmünde ulanylýar.

Gaplamak, saklamak we daşamak

Plastmassa torba bilen örtülen, otag temperaturasynda saklanýan we ýagtylykdan goralýan 25 kg agyrlyk sumkasy, saklanyş möhleti bir ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň