page_banner

Önümler

Bölünýän agent NNONaftalen sulfanat formaldegid kondensaty

Gysga düşündiriş:

Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dokma çap etmekde we boýamakda, pestisidler, kagyz öndürmek, suw bilen bejermek, pigment senagaty, uglerod gara dispersant, elektroplatirleýji goşundy, rezin emulsiýa stabilizatory we deri kömekçi aşgarlaýjy we ş.m. boýag önümçiliginde dispersant we erginleýji hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Himiki düzümi: Naftalen sulfanat formaldegid kondensaty
KESEL NOOK: 36290-04-7
Molekulýar formula : C21H14Na2O6S2

Hil görkezijisi

Daş görnüşi Açyk sary poroşok
Dispersiýa Standart bilen deňeşdirilende ≥100%
Gaty mazmun 91%
PH bahasy (1% suw çözgüdi) 7.0-9.0
Suwuň düzümi ≤9.0%
Eräp bolmaýan mazmun %, ≤ ≤0.05
Natriý sulfatyň düzümi ≤5.0

Öndürijilik we ulanmak

Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dokma çap etmekde we boýamakda, pestisidler, kagyz öndürmek, suw bilen bejermek, pigment senagaty, uglerod gara dispersant, elektroplatirleýji goşundy, rezin emulsiýa stabilizatory we deri kömekçi aşgarlaýjy we ş.m. boýag önümçiliginde dispersant we erginleýji hökmünde ulanylýar.

Gaplamak, saklamak we daşamak

Plastmassa torba bilen örtülen, otag temperaturasynda saklanýan we ýagtylykdan goralýan 25 kg agyrlyk sumkasy, saklanyş möhleti bir ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň