page_banner

Önümler

Nekal BXNatriý Dodekil Benzol sulfanaty

Gysga düşündiriş:

Himiki düzümi: Natriý butil naftalin sulfaty

KESEL NOOK: 25638-17-9

Molekulýar formula : C14H15NaO2S

Molekulýar agramy: 270.3225


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Himiki düzümi: Natriý butil naftalin sulfaty
KESEL NOOK: 25638-17-9
Molekulýar formula : C14H15NaO2S
Molekulýar agramy: 270.3225

Hil görkezijisi

Daş görnüşi Açyk ak poroşok
Osmotik güýç (standart bilen deňeşdirilende) ≥100%
Işjeň madda mazmuny 60% -65%
PH bahasy (1% suw çözgüdi) 7.0-8.5
Suwuň düzümi ≤3.0%
Demir mazmuny %, ≤ ≤0.01
Inçe

450 deşikli galyndy mazmuny ≤

≤5.0

amaly

Önüm suwuň üstki dartyş güýjüni ep-esli azaldyp biler, oňat aralaşmagyna we çyglylygyna, täzeden çyglylygyna we emulsiýa, diffuziýa we köpük häsiýetlerine eýe.Kislota we aşgar çydamly, aşgar hammamlarynda birleşip bolmaýar we gaty suwa çydamly.Az mukdarda duz goşsaň, giriş güýji ep-esli artyp biler we alýumin, demir, sink, gurşun we beýleki duzlar bolanda ýagyş dörär.Kationiki boýaglardan we kationiki surfaktantlardan başga, adatça garylyp bilner.Ionlaşdyrmaýan tekizleýiş serişdeleri uzaldylan poroşok bilen birleşip, tekizleýiş işine garşy durmak üçin boýag wannasynda boş toplum döreder.Umuman, şol bir wagtyň özünde bir hammamda ulanyp bolmaýar..Dokma önümçiligini çap etmegiň we boýamagyň dürli amallarynda giňden ulanylýar, esasan, rezin senagatynda aralaşýan we süpüriji serişde, emulsifikator we ýumşadyjy, kagyz senagatynda çygly serişde, köl senagatynda çygly serişde we dökün we pestisid senagatynda sinergist we ş.m. ulanylýar. Programma tehnologiýasy

Saklamak we daşamak

Plastiki halta bilen örtülen, otag temperaturasynda saklanýan we ýagtylykdan goralýan 20 kg agyrlyk sumkasy, saklanyş möhleti bir ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň