banner01
BANNER2
BANNER3
index_about

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

Shaoxing Zhenggang Chemical Co., Ltd. häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, himiki önümleri gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.

Kompaniýa, Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäheriniň ajaýyp görnüşinde ýerleşýär.Güýçli tehnologiýa we gözleg-agtaryş güýji ony içerki himiýa kompaniýalarynyň arasynda özboluşly edýär.Önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän özbaşdak senagat gurluşy bar.

has giňişleýin gör

Gyzgyn önümler

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz üçin düzüň we akyl beriň

Häzir SORAG

Iň soňky maglumatlar

habarlar

news_img
Shaoxing Zhenggang Chemical Co., Ltd. önümlerimiz we degişli pudaklarymyz barada iň täze habarlary bermäge dowam eder

Akril kislotanyň bazary ýykyldy (1-9-njy dekabr)

Bahalaryň tendensiýasy “SunSirs'bulk” sanawyndan alnan maglumatlara görä, 9-njy dekabrda Gündogar Hytaýda akril kislotasynyň ortaça bahasy 15,733.33 RMB / tonna, aýyň başynda baha bilen deňeşdirilende 7,45% peseldi we peseldi. bahasy bilen deňeşdirilende 11,11% ...

Metaly baglanyşdyrýan ownuk biologiki molekulalary kesgitlemek

Fiziologiki şertleri meňzeş etmek gözlegçilere metal baglaýjylary tapmaga kömek edýär Gözlegçiler metal ionlaryny baglanyşdyrýan ownuk molekulalary kesgitlemegiň usulyny oýlap tapdylar.Metal ionlary biologiýada möhümdir.Whichöne haýsy molekulalary, esasanam wh ...