page_banner

Önümler

Paýlaýjy agent CNFNaftalen sulfanat formaldegid kondensaty

Gysga düşündiriş:

Himiki düzümi: Benzil naftalin sulfan kislotasy formaldegid kondensaty

KESEL NOOK: 36290-04-7

Molekulýar formula : C21H14Na2O6S2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Himiki ady: p-metoksil ýagly asil benzenesulfon kislotasy
Aýratynlyklary: Bu önüm goňur goňur poroşok, suwda aňsat eräp bilýär, kislota, aşgar we gaty suwa çydamly.
Ulanylyşy: ajaýyp ýuwujy serişde, aralaşýan serişde we kalsiý sabyny dargatýan serişde.Olüň matalary arassalamakda ýa-da çukur boýaglary, kükürt boýaglary we göni boýaglar we ş.m. üçin leveler hökmünde ulanylyp bilner.
Gaplamak: 200 kg süýümli deprek ýa-da 50 kg dokalan halta

Hil görkezijisi

Daş görnüşi Açyk sary poroşok
Dispersiýa Standart bilen deňeşdirilende ≥100%
Gaty mazmun 91%
PH bahasy (1% suw çözgüdi) 7.0-9.0
Suwuň düzümi ≤9.0%
Eräp bolmaýan mazmun%, ≤ ≤0.05
Natriý sulfatyň düzümi ≤5.0

Öndürijilik we ulanmak

Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dokma çap etmekde we boýamakda, pestisidler, kagyz öndürmek, suw bilen bejermek, pigment senagaty, uglerod gara dispersant, elektroplatirleýji goşundy, rezin emulsiýa stabilizatory we deri kömekçi aşgarlaýjy we ş.m. boýag önümçiliginde dispersant we erginleýji hökmünde ulanylýar.

Gaplamak, saklamak we daşamak

Plastmassa torba bilen örtülen, otag temperaturasynda saklanýan we ýagtylykdan goralýan 25 kg agyrlyk sumkasy, saklanyş möhleti bir ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň