page_banner

Önümler

 • Sodium Lauryl Sulfate

  Natriý Lauril sulfat

  GÖRNÜŞ : Natriý Lauril sulfat

  CAS NO151-21-3

 • Sodium dodecyl benzene sulfonate

  Natriý dodekil benzol sulfanaty

  Himiki düzümi: Natriý dodekil benzol sulfanaty

  KESEL NOOK: 25155-30-0

  Molekulýar formula : R-C6H4-SO3Na (R = C10-C13)

  Molekulýar agram: 340-352

 • Nekal BX

  Nekal BX

  Himiki düzümi: Natriý butil naftalin sulfaty

  KESEL NOOK: 25638-17-9

  Molekulýar formula : C14H15NaO2S

  Molekulýar agramy: 270.3225

 • Detergent LS

  Erguwujy LS

  Himiki ady: p-metoksil ýagly asil benzenesulfon kislotasy

  Aýratynlyklary: Bu önüm goňur goňur poroşok, suwda aňsat eräp bilýär, kislota, aşgar we gaty suwa çydamly.

  Ulanylyşy: ajaýyp ýuwujy serişde, aralaşýan serişde we kalsiý sabyny dargatýan serişde.Olüň matalary arassalamakda ýa-da çukur boýaglary, kükürt boýaglary we göni boýaglar we ş.m. üçin leveler hökmünde ulanylyp bilner.

  Gaplamak: 200 kg süýümli deprek ýa-da 50 kg dokalan halta

 • Dispersing agent NNO

  Bölünýän agent NNO

  Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dokma çap etmekde we boýamakda, pestisidler, kagyz öndürmek, suw bilen bejermek, pigment senagaty, uglerod gara dispersant, elektroplatirleýji goşundy, rezin emulsiýa stabilizatory we deri kömekçi aşgarlaýjy we ş.m. boýag önümçiliginde dispersant we erginleýji hökmünde ulanylýar.

 • Dispersing agent MF

  Bölünýän agent MF

  Önüm kislota çydamly, aşgazana çydamly, ýylylyga çydamly, gaty suwa çydamly we organiki däl duzly, anion we ion däl surfaktantlar bilen bir wagtda ulanylyp bilner.Islendik gatylygyň suwunda aňsatlyk bilen ereýär, ajaýyp ýaýramagy we goraýjy kolloid häsiýetleri bar, köpük ýaly ýerüsti işjeňligi ýok, belok we poliamid süýümleri bilen ýakynlygy bar, ýöne pagta, ýorgan we beýleki süýümlere ýakynlygy ýok.Dispersiýa üçin ulanylýan boýag boýaglary üweýji we dargadyjy serişdeler we täjirleşdirme üçin doldurgyçlar, şeýle hem köl öndürmekde dargadyjy serişdeler hökmünde ulanylýar.Çap etmek we boýamak pudagy, esasan, boýag boýagynyň asma pad reňkini boýamak, kislotany boýamak we dispersiýa reňklemek we ereýän çüý boýaglaryny boýamak üçin ulanylýar.Kauçuk senagatynda lateksiň stabilizatory we deri pudagynda deri aşgarlaýjy enjam hökmünde ulanylýar.

 • Dispersing agent CNF

  Paýlaýjy agent CNF

  Himiki düzümi: Benzil naftalin sulfan kislotasy formaldegid kondensaty

  KESEL NOOK: 36290-04-7

  Molekulýar formula : C21H14Na2O6S2

 • Resist S / Reservehao S

  S / Reservehao S garşy dur

  Himiki düzümi: Natriý m-nitrobenzol sulfanaty

  KESEL NOOK: 36290-04-7

  Molekulýar formula : C6H4NO5S