page_banner

habarlar

Bahanyň tendensiýasy
“SunSirs'bulk” sanawyndan alnan maglumatlara görä, 9-njy dekabrda Gündogar Hytaýda akril kislotasynyň ortaça bahasy 15,733.33 RMB / tonna, aýyň başyndaky baha bilen deňeşdirilende 7,45% peseldi we 11.11 peseldi. 9-njy noýabrdaky baha bilen deňeşdirilende, üç aýlyk aýlawda 7,76% ýokarlandy.

Analiz syn
Recentlyakynda (12.1-12.9) akril kislotasynyň bazary pese gaçdy.Aýyň başynda çig mal propileniň bahasy arzanlady, çykdajy goldawy gowşady, önümçilik zawodlarynyň sanawy pesdi, isleg boýunça satyn alyşlaryň esasy bölegi esasan, gözlegler we amallar ortaça we bazar gowşakdy we durnukly.Çig propileniň bahasy ýokarlanansoň, çykdajy goldawy ýokarlandy.Şeýle-de bolsa, bazaryň ýeterlik üpjünçiligi we aşaky akymyň ýeterlik däldigi sebäpli garaşmak we garaşmak atmosferasy güýçli boldy, gözlegler we amallar haýal boldy, bazar bahalary ýene aşaklady.
Iň ýokary propileninde, 8-nji dekabrda Şandongdaky propileniň bahasy wagtlaýyn durnuklydy, Şandongdaky esasy propilen teklibi bolsa 7,550-7,600 RMB / tonna boldy.Propileniň ýokarlanmagyny goldaýan ýokary akymdaky nebitiň bahasy düýpgöter aşak düşenden soň dikeldildi, ýöne esasy aşaky polipropilen bazary üýtgäp, gowşamagyny dowam etdirdi, propilen bazary ýeterlik üpjün edildi, aşaky isleg gowşakdy we üpjünçilik bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk saklandy .

news

Bazar dünýägaraýşy
“SunSirs” -iň akril kislotasynyň analitikleriniň pikiriçe, häzirki çig malyň propilen bahasy esasan durnukly, çykdajy goldawy çäkli we bazar üpjünçiligi ýeterlik, ýöne aşaky isleg gowşak.Akril kislotasynyň bazarynyň gysga möhletde gowşamagyna garaşylýar.


Iş wagty: 23-2021-nji dekabry